Trening#5 180221

Trening#1 – 180221 Facebook Youtube Linkedin Instagram By Kuba Radomski A Siła 1. Martwy ciąg (eksplozywny ruch w górę, przedłożona faza ekscentryczna w dół) 5 serie po 5 powtórzeń 2. Wyciskanie odważnika kulowego jednorącz ((eksplozywny ruch w górę, przedłożona faza ekscentryczna w dół) 3 serie po 5 powtórzeń 3. Wykroki chodzone z hantlami (hantle trzymane w zgiętych ramionach jak przy uginaniu ramion) 3 serie po 20 powtórzeń B WOD EMOM 18 min 1 min – Więcej…

Trening#4 290118

Trening#4 – 290117 Facebook Youtube Linkedin Instagram By Kuba Radomski A Siła/ Moc Wyciskania na ławce płaskiej (Bench press)+ pompki z wybiciem (Plyometric push up) 3 serie po 7 + 7 powtórzeń (przerwa 1,5 min do 3 min) B WOD 5 Rund na czas (5RFT) z przerwą 1,5 min między rundami. 10 powtórzeń Przysiad ze sztangą z przodu (Front squat) 10 powtórzeń Padnij powstań z przeskakiwaniem nad przez sztangę, za każdym razem twarz zwrócona w Więcej…

Trening#3 250118

Trening#3 – 250117 Facebook Youtube Linkedin Instagram By Kuba Radomski A – Siła Martwy ciąg w wersji ze sztangą zablokowana z jednej strony (Landmine barbell Deadlift) 5 serie x 5 powtórzeń (ciężar 60-70% max 1 powtórzenia) B – WOD 21 – 15 – 9 powtórzeń Podciąganie w podporze na TRX  (TRX ROW) Rwanie kettlebell jednorącz ze swingu (KB Snatch) * 1 pełna seria rwania = Prawa i Lewa ręka.  C – Core 4 seria 15 powtórzeń Więcej…

Trening#2 – 210117​

  Trening#2 – 210117 By Kuba Radomski A Siła 30 x Shoulder Pressp< Push Press < Push Jerk Wykonaj 30 powtórzeń w ciągu wyciskania sztangi ponad głowę (Shoulder Press).  Jeśli nie jesteś już w stanie wycisnąć ciężaru ponad głowę przechodzisz do kolejnej techniki – „wycisko-podrzutu”, a z kolei jesteś nie jesteś w stanie dokończyć 30 powtórzeń ta technika, kontynuujesz stosując „wybicie na unik” (Push Jerk). Mężczyźni stosują ciężar: 30-35 kg Kobiety stosują ciężar: 15-25 kg Więcej…

Trening#1 – 180117​

  Trening#1 – 180117 By Kuba Radomski 5 rund na czas (5RFT) 20 wykroków z KB (Lunge) 10 padnij powstań (Burpees) 5 podciągnięć podchwytem (Chin ups) Ustawienie KB (kettlebells) na barkach (front rack) podczas wykroków 

Call Now Button
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram